Om materialet
Produkter
Projektering av väggar
Montering och behandling
Certifikat

   ÅTERFÖRSÄLJARE      REFERENSER      KONTAKT      NYHETER      STENHUS I MEDIA      

OM FÖRETAGET

Aeroc tillverkar traditionell lättbetong där huvudråvarorna är uteslutande naturliga material – cement, kalk, finmalen kvartssand och gipssten. Produkterna tillverkas enligt olika recept, beroende på den aktuella produktens användningsområde är materialets densitet mellan 300 och 575 kg/m³. Det är ett ekologiskt material som varken innehåller eller avger några skadliga ämnen, därför är AEROC-hus utmärkta som bostäder för allergiker. Enligt den finska RTS-kvalifikationen har AEROC den bästa emissionsklassen M1.

AEROC är det lättaste stenmaterialet i byggbranschen och har de bästa egenskaperna av traditionell lättbetong:
Aeroc startade tillverkning av lättbetongprodukter i Estland år 2001, i en fabrik nära Kunda. Tack vare råvaror med hög kvalitet och modern teknologi tillhör AEROC-produkter med sina tekniska prestanda den absoluta eliten bland alla lättbetongprodukter i världen. Med sin höga kvalitet har Aerocs produktion vunnit popularitet i alla länder i regionen. Förutom Estland säljer Aeroc sin produktion i Lettland, Litauen, Sverige, Finland, Danmark, Norge och Ryssland. På alla marknader säljs produkterna under det gemensamma varumärket AEROC – light as air, hard as rock – “lätt som luft, stark som sten”.

 
     AEROC JÄMERÄ AS, Väike-Männiku 3, 11216 Tallinn, Estonia tel: +372 6799 096, faks: +372 6799 081
     e-mail: aeroc(at)aeroc.se
AEROC Lättbetong väggprodukter, Tak- och Bjälklagselement, Balkar, Skiljeväggselement, Väggpanel, m.m.