Produkter
Projektering
Montering och behandling
Referenser
Om våra hus   Företag      Kontakt      Nyheter      

OM FÖRETAGET

Aeroc tillverkar traditionell lättbetong där huvudråvarorna är uteslutande naturliga material – cement, kalk, finmalen kvartssand och gipssten. Produkterna tillverkas enligt olika recept, beroende på den aktuella produktens användningsområde är materialets densitet mellan 300 och 575 kg/m³. Det är ett ekologiskt material som varken innehåller eller avger några skadliga ämnen, därför är AEROC-hus utmärkta som bostäder för allergiker. Enligt den finska RTS-kvalifikationen har AEROC den bästa emissionsklassen M1.

AEROC är det lättaste stenmaterialet i byggbranschen och har de bästa egenskaperna av traditionell lättbetong:
Aeroc startade tillverkning av lättbetongprodukter i Estland år 2001, i en fabrik nära Kunda. Tack vare råvaror med hög kvalitet och modern teknologi tillhör AEROC-produkter med sina tekniska prestanda den absoluta eliten bland alla lättbetongprodukter i världen. Med sin höga kvalitet har Aerocs produktion vunnit popularitet i alla länder i regionen. Förutom Estland säljer Aeroc sin produktion i Lettland, Litauen, Sverige, Finland, Danmark, Norge och Ryssland. På alla marknader säljs produkterna under det gemensamma varumärket AEROC – light as air, hard as rock – “lätt som luft, stark som sten”.

 
     AEROC JÄMERÄ AS, AEROC Lättbetong väggprodukter, Tak- och Bjälklagselement, Balkar, Skiljeväggselement, Väggelement, m.m.