Om materialet
Redskap
Produkter
Projektering av väggar
Tekniska värden
Överliggare
Detaljer
Brandklass
Montering Bjälklag
Certifikat   REFERENSER      KONTAKT      NYHETER      STENHUS I MEDIA      Home      

Överliggare

ÖVERLIGGARE I AEROC BLOCKVÄGGAR

Allmänt
I AEROC blockväggar kan både färdiga överliggare monteras över öppningar eller så kan överliggare tillverkas på plats. Som monterbara färdiga överliggare passar AEROC lättbetongöverliggare bäst. Även överliggare av järnbetong och stålbalk kan användas. Överliggare som tillverkas på plats är järnbetongöverliggare som gjuts direkt i en gjutform som förbereds på plats. Gjutformen kan tillverkas av trä eller med hjälp av AEROC U-block.

AEROC LÄTTBETONGÖVERLIGGARE
AEROC överliggare är en armerad balk av lättbetong som är avsedd för läggning över öppningar i AEROC blockväggar.
AEROC överliggare är beräknade som en enkel överliggande balk och dimensionerade för viss bärförmåga. Bärförmågan för olika överliggare är 15 kN/m; 20 kN/m och 30 kN/m. Bärförmågan anger största tillåtna linjära belastning kN/m utan överliggares egenvikt. Vid dimensionering av överliggare har man beaktat både statisk belastning och rörlig belastning.
Armeringen i AEROC överliggare består av långa stänger som med hjälp av tvärstänger har svetsats till ett enhetligt rumiskt regelverk. Armeringsjärnet har antirostbehandlats.

Koncentrerad och övrig specialbelastning
Man skall helst inte belasta AEROC överliggare med koncentrerad belastning. Om det ändå är nödvändigt skall man se till att det maximala momentet för koncentrerad och övrig specialbelastning inte överstiger värden för jämn linjär belastning bestämd med bärförmåga.

Böjstyvhet
AEROC överliggare är dimensionerade så att balkens böjstyvhet vid långvarig belastning på grund av egenvikt och annan specialbelastning är under L/400. Vanligtvis är böjstyvheten även mindre än det. Den rekommenderade längden för AEROC överliggares stödytor i murverk är 300 mm, dock minst 200 mm. Vid långa överliggare och stor belastning skall ännu längre stödytor användas vid vissa fall för att den lokala vertikalbelastningen inte skall överstiga belastningens gränsvärden i murverket under överliggare.

Stödytans block
Stödytor måste vara jämna och byggda av hela block. Stödytans block och block i raden under måste limmas med full fog (utan någon luftspalt). Full fog bör löpa i minst dubbel stödytas längd dvs ~600 mm.

 
     AEROC JÄMERÄ AS, Väike-Männiku 3, 11216 Tallinn, Estonia tel: +372 6799 096, faks: +372 6799 081
     e-mail: aeroc@aeroc.se