KAMPANJ
Produkter
Projektering
Detaljer
Överliggare för öppningar
Armering i murverk och expansionsfogar
Mellan- och vindsbjälklag av AEROC tak- och bjälklagselement
Tekniska värden
Brandmotstånd
Montering och behandling
Referenser
Om våra hus   Lokal samarbetspartner      Företag      Kontakt      Nyheter      

Balkar

BALKAR I AEROC BLOCKVÄGGAR

Allmänt
I AEROC blockväggar kan både färdiga balkar monteras över öppningar eller så kan balkar tillverkas på plats. Som monterbara färdiga balkar passar AEROC lättbetongbalkar bäst. Även balk av järnbetong och stålbalk kan användas. Balkar som tillverkas på plats är järnbetongbalkar som gjuts direkt i en gjutform som förbereds på plats. Gjutformen kan tillverkas av trä eller med hjälp av AEROC U-block.

AEROC LÄTTBETONGBALKAR
AEROC balk är en armerad balk av lättbetong som är avsedd för läggning över öppningar i AEROC blockväggar.
AEROC balk är beräknade som en enkel överliggande balk och dimensionerade för viss bärförmåga. Bärförmågan för olika balkar är 15 kN/m; 20 kN/m och 30 kN/m. Bärförmågan anger största tillåtna linjära belastning kN/m utan balkens egenvikt. Vid dimensionering av balkar har man beaktat både statisk belastning och rörlig belastning.
Armeringen i AEROC balk består av långa stänger som med hjälp av tvärstänger har svetsats till ett enhetligt rumiskt regelverk. Armeringsjärnet har antirostbehandlats.

Koncentrerad och övrig specialbelastning
Man skall helst inte belasta AEROC balken med koncentrerad belastning. Om det ändå är nödvändigt skall man se till att det maximala momentet för koncentrerad och övrig specialbelastning inte överstiger värden för jämn linjär belastning bestämd med bärförmåga.

Böjstyvhet
AEROC balkar är dimensionerade så att balkens böjstyvhet vid långvarig belastning på grund av egenvikt och annan specialbelastning är under L/400. Vanligtvis är böjstyvheten även mindre än det. Den rekommenderade längden för AEROC balkens stödytor i murverk är 300 mm, dock minst 200 mm. Vid långa balkar och stor belastning skall ännu längre stödytor användas vid vissa fall för att den lokala vertikalbelastningen inte skall överstiga belastningens gränsvärden i murverket under balk.

Stödytans block
Stödytor måste vara jämna och byggda av hela block. Stödytans block och block i raden under måste limmas med full fog (utan någon luftspalt). Full fog bör löpa i minst dubbel stödytas längd dvs ~600 mm.

 
     AEROC JÄMERÄ AS, AEROC Lättbetong väggprodukter, Tak- och Bjälklagselement, Balkar, Skiljeväggselement, Väggelement, m.m.